SON XƏBƏRLƏR
Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti çətin olmaqla bərabər, həm də şərəfli və xeyirxah fəaliyyətdir

Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti çətin olmaqla bərabər, həm də şərəfli və xeyirxah fəaliyyətdir 
ULDUZ OCAQOVA 
Bakı şəhəri, Səbail rayonu 160 saylı 
Klassik Gimnaziyanın müəllimi

Müəllimlikdə bir-biri ilə vəhdət təşkil edən üç əsas cəhət diqqəti cəlb edir. Bunlar pedaqoji fəaliyyət, pedaqoji ünsiyyət və müəllimin şəxsiyyətindən ibarətdir. Təbii ki, pedaqoji fəaliyyəti, pedaqoji ünsiyyəti müəllim şəxsiyyətindən kənarda nəzərdən keçirmək mümkün deyil. Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti çətin olmaqla bərabər, həm də şərəfli və xeyirxah fəaliyyətdir. Hər şeydən əvvəl, müəllim öz yetirmələrinə müvafiq bilik, bacarıq, vərdişləri aşılayır, onların dünyagörüşünü, əqidə və inamlarını artırır. Bu dəyərli peşənin adı böyük hərflərlə yazılan simalarından biri də Ulduz Ocaqovadır.

,


[email protected]